Welkom op                        
Newfoundland 
 

Natuur

Leading Tickles. juli 2002. Copyright (c) 2002, Edwin Neeleman
Leading Tickles. juli 2002.

"The huge island ... stands, with its sheer, beetling cliffs, out of the ocean, a monstrous mass of rock and gravel, almost without soil, like a strange thing from the bottom of the great deep, lifted up, suddenly, into sunshine and storm, but belonging to the watery darkness out of which it has been reared; the eye, accustomed to richer and softer scenes, finds something of a strange and almost startling beauty in its bold, hard outlines, cut out on every side, against the sky."

Met deze woorden uit 1840 geeft de Amerikaanse missionaris R.T.S. Lowell in één zin de karakteristieke eigenschappen van de natuur en het landschap van Newfoundland weer: haar noordelijke karakter, het onberekenbare weer, haar grillige contouren, en twee van de drie essentiële elementen: rots en water.

Het derde element is bos, maar in Lowell’s omgeving, het Avalon Peninsula, bestaat deze vegetatie voornamelijk uit lage, platgewaaide coniferen en struikgewas. Het dichtbeboste binnenland of het Northern Peninsula heeft Lowell waarschijnlijk nooit te zien gekregen, wat overigens niet zo vreemd is wanneer je bedenkt dat er in Lowell’s tijd nog maar nauwelijks wegen waren en vrijwel alle vervoer per boot langs de kust plaatsvond.

Landschap

Landschappelijk gezien kunnen we Newfoundland in drie gebieden onderverdelen: de Newfoundland Highlands, het Atlantic Upland, en het Central Lowland.

De Newfoundland Highlands bestrijken vrijwel de gehele westkant van het eiland. Het wordt gevormd door de rand van het Appalachian Plateau, dat stijl oprijst aan de westkust en zacht glooiend afloopt naar het oosten. In de Lewis Hills in het zuidwesten worden hoogtes bereikt van 814 meter. Dit gebied wordt soms ook wel aangeduid als de Long Range Mountains.

Het Atlantic Upland beslaat het merendeel van het zuiden en oosten van Newfoundland. Het is een voornamelijk vlak of heuvelachtig landschap met een gemiddelde hoogte van ongeveer 300 meter. Op het Avalon Peninsula, in het zuidoosten, is het op sommige plaatsen wat ruiger. Moerassen , plassen en kleine meren komen in deze streek veelvuldig voor.

Het Central Lowland bevindt zich in het noordelijke, centrale deel van het eiland. Het is er vlak en licht glooiend en bijna nergens hoger dan 150 meter.

Shoe Cove, september 2008. Copyright (c) 2008, Edwin Neeleman
Shoe Cove, september 2008

De kustlijn

De bijna 10.000 km lange kustlijn is bijzonder spectaculair. Het is een aaneenschakeling van puntige stukken rots, dat zich vele tientallen meters uit de Atlantische Oceaan verheft. Het is niet voor niets dat men Newfoundland ook wel “The Rock” noemt. Langs deze grillig gevormde kustlijn bevinden zich honderden baaien en beschutte inhammen, ‘coves’ genaamd, waarin zich vaak kleurrijke vissersdorpjes genesteld hebben.

Rivieren en meren

Op Newfoundland wemelt het van de rivieren en meren. De langste rivier, de Exploits River, ontspringt in het zuidwesten van Newfoundland en mondt 246 km verder uit in de Bay of Exploits aan de noordkust. De op een na langste rivier is de Gander River, die in noordoostelijke richting stroomt.

Grand Lake, Red Indian Lake en Gander Lake zijn de grootste meren op Newfoundland.

Sandbanks Provincial Park, Burgeo, september 2008. Copyright (c) 2008, Edwin Neeleman
Sandbanks Provincial Park, Burgeo

Flora

Ongeveer een derde van Newfoundland is bebost. De rest van het eiland heeft een op een toendra lijkende vegetatie met een lage, struikgewasachtige begroeiing en een veenachtige, met mos bedekte, drassige bodem (wat men hier met ‘bog’ aanduidt).

Sandbanks Provincial Park, Burgeo, september 2008. Copyright (c) 2008, Edwin Neeleman
'Bog'

De bossen bestaan bijna geheel uit naaldbomen, waarvan de zwarte spar (‘black spruce’) en de balsem-den (‘balsam fir’) de meest voorkomende soorten zijn.

Beachhead Iris, september 2008. Copyright (c) 2008, Edwin Neeleman
'Beachhead Iris'

Pitcher plant, september 2008. Copyright (c) 2008, Edwin Neeleman
'pitcher plant'

Pitcher plant, september 2008. Copyright (c) 2008, Edwin Neeleman
'pitcher plant'

De plantenwereld van Newfoundland vertoont een zeer grote diversiteit. De nationale bloem is de ‘pitcher plant’, een insectenetende moerasplant. Op Newfoundland komen meer dan 30 soorten orchideeën voor, die voornamelijk in mei en juni bloeien.

De nazomer is de tijd van de bessenpluk. De blauwe bosbes (‘blueberry’), vossebes (‘partridge berry’) en kruipbraam of bergframboos (‘bakeapple’) gedijen heel goed op Newfoundlands bodem.

Red Indian Lake, augustus 2008. Copyright (c) 2008, Edwin Neeleman


Het Red Indian Lake is een van de grootste meren op Newfoundland.